Deklaracja zgodnosci granit

Deklaracja zgodności WE jest ostatnie pisemne oświadczenie wytwarzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego skutek jest równorzędny z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć samego czy bardzo wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu czy mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany potrzebne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a także gdyby więc konieczne (ponieważ pochodzi z różnych przepisów) materiały te muszą kupić odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest organizowana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją obecne naprawdę zwane moduły i cechuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki chyba ją wyszukać według swego zadowolenia z oferty przedstawionych mu w dyrektywie i zajmujących konkretnego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może gromadzić się wyłącznie z jakiegoś modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych materiałów są to trudne procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie rozwój i efekty działań są dokumentowane. Producent nakłada na wyrobach, które posiadają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga powiązana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności wynika z tego, iż przewidzianym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie ważne oczekiwania również stanowi przydatny z ważnymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć następujące informacje według poniższego szablonu (zgodnie z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz systemu znakowania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a dodatkowo jeżeli istnieje obecne chciane, również jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi materiałem deklaracji - identyfikator wyrobu, który zapewni odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest odpowiednie z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich zabiera się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić informację o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, artykuł może dostać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu mówi o tym, że spełnia on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań połączonych z ochroną zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a też określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zawarty do obrotu ani zostać przedstawiony w korzystanie na terytorium Unii Europejskiej. Umowa jest ukrywana przez producenta albo w przypadku kiedy stanowi on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.