Dokument zabezpieczenia przed wybuchem akumulatorowni

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem Razem z prawem Ministra Gospodarki, Działalności i Metody Socjalnej z dnia 8 lipca 2010 r. każdy dom musi przygotować "Dokument zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem". Dotyczy to przepisów BHP związanych z okazją wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Kto musi wystawić tego rodzaju dokument? Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi być postawiony przed podmioty, które powodują procesy produkcyjne i/lub technologiczne z użyciem artykułów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe oraz magazynów, w których takie są przetrzymywane. Jeżeli ocena ryzyka wypadnie pozytywnie, to należy w opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Z czego szanuje się dokument zabezpieczenia przed wybuchem? Fakt tego rodzaju powinien zawierać szczegółowe dane na temat środków ochronnych oraz ograniczenia skutków wybuchu w wyszczególnionych przestrzeniach zagrożonych. Do ostatniego niezbędne jest dodatkowo oświadczenie pracodawcy o właściwym i estetycznych byciu urządzeń oraz dokonaniu oceny ryzyka połączonego z opcją eksplozji. Dokument powinien mieć także potwierdzenie spełniania przez urządzenia i instytucje wszystkich wymaganych norm bezpieczeństwa i konserwacji. Oczywiście przepisy BHP dotyczą również pracowników, więc w oświadczeniu musi odnaleźć się dana o tym, jakie środki ochrony podawane są zarówno dla nich, a również jak organizowane jest dostarczanie bezpieczeństwa w tłu pracy.

Kto ocenia ryzyko wybuchu? Ocena ryzyka wybuchu winna być dokonana przez profesjonalistę w ostatniej branży. Prawdopodobnie być nim np. rzeczoznawca budowlany, sam i dokument polecana jest poprzez pracodawcę na podstawie posiadanych certyfikatów i znajomości procesu technologicznego.