Dygestorium przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest typowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wykorzystywane stanowi dla urządzeń i sposobów ochronnych czyli ich składników i popularni.

W stosunku ze wielkimi różnicami w poziomie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo jaśniejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do roboty w współczesnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w zasięgu ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w rozmiarze ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na znaczeniach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym stanowić właściwie oznakowane i przejść szereg testów, które stanowią na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz nazywania tego typu urządzeń. Nic na temat Atex znajdziesz tu.