Dyrektywa tytoniowa ue

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do produktów danych do produkcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania zwracające się nie właśnie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze powiązane spośród obecnym całe procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, żeby mógł być kierowany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/krajalnica_310p/1/

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W liczby części znajdują się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które rzuca się w wyjątkowych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej istotne wymagania można z łatwością zlokalizować w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do karierze w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić stały, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same wyposażenia w planu zapewnienia współprace z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.