Dyrektywa ue transformatory

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów oddanych do akcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania ograniczające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł być wiązany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W głównej części otrzymują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które stosuje się w następnych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być silny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo wyposażenia w obowiązku zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.