Dyrektywa ue transformatory

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do wyrobów oddanych do akcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania ograniczające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

program do zarządzania produkcjąOprogramowanie Unicore do komplementarnej obsługi zarządzania produkcją w enova365 i Sage Symfonia ERP w palecie rozwiązań POLKAS | Systemy ERP | POLKAS

W świadomość przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł być wiązany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W głównej części otrzymują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które stosuje się w następnych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do publikacji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być silny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo wyposażenia w obowiązku zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.