Dyrektywa unijna odnawialne zrodla energii

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które muszą istnieć wypełnione przez każde produkty, jakie są oddane do spełnienia w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, umieszczanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przenikać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zjednoczone z zastosowaniem dowolnego towaru w terenach, w jakich potrafi być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodzie z racjami atex oraz za dostosowanie danego towaru do tych norm. Atest atex jest wymagany w przypadku produktów, jakie szukają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi ostatnie dziedzina, gdzie robi się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią więc być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w sukcesie, jak duża dawka energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który tworzy duże ryzyko dla jedzenia i zdrowia ludzkiego.