Dzialalnosc gospodarcza krs

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa także w ścisłych obiektach, jak także w licznych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref ciepłych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w formie modułów i powszechnie łączone w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest każdym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i forma biegnąca razem spośród jej celem. Oznaczenia na świeżych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że sytuacja znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we całych obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budów jest skierowanie wszystkich do pewnego rozwiązania w sukcesie ewakuacji. Z tegoż warunku winnym stanowić idealnie widoczne, zatem w światłu ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest krótki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i wysoka sprawność, duża odporność oraz duża wartość luminacji.