Ewidencjonowanie sprzedazy bez kasy fiskalnej 2015

Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas finansowych to cel większości przedsiębiorców oferujących usługi na sprawę osób fizycznych nieprowadzących działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych. Po zainstalowaniu kasy fiskalnej podatnik może złożyć wniosek o zwrot kosztów wziętych na zakup urządzenia do wysokości 700zł.

 

O zwrot kosztów na zakup waluty może starać się każdy przedsiębiorca, który zainstalował kasę w obowiązującym go czasie i prawidłowo poinformował o tym świetny urząd skarbowy. Terminy dla danych części są różne. Dla handlu, z podstawowymi wyjątkami moment instalowania kasy fiskalnej związany jest on od zakupów i ma obecnie 20 tys. zł za dany rok kalendarzowy.

Kwota 20 tys. zł dotyczy tylko zakupów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. By nie przekroczyć tej kwoty i zainstalować kasę finansową w właściwym momencie warto odpowiednio wcześniej ją kupować i powiadomić urząd skarbowy o dacie i mieszkaniu jej instalacji. Następnie po fiskalizacji, nie później niż 7-go dnia, trzeba złożyć drugi dokument opowiadający o wprowadzeniu urządzenia. Urząd skarbowy nada numer ewidencyjny, który podatnik będzie musiał w szkoła były nanieść na kasę.

Od czasu instalacji, podatnik ma obowiązek cały obrót ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, zarówno gotówkowy, kiedy i bezgotówkowy. Kwota należna pragnie być przedstawiona na kasę, a paragon fiskalny wydany klientowi. Jednak daje się, że podatnik popełni błąd, wprowadzając nieprawidłową kwotę. Wprowadzony i wydrukowany zły paragon na kwocie fiskalnej należy określić na odwrocie i puścić w tekstach księgowych. Ale na takiej bazie będzie silna zrobić korektę sprzedaży. Natomiast prawidłowy paragon dla użytkownika należy wydrukować ponownie. Przedsiębiorca zatrudniający ludzi powinien ich poinformować o dobrym postępowaniu. Dają się niestety przypadki, że przerażony pracownik, który popełnił błąd wyrzuca wadliwy paragon i właśnie przy raporcie miesięcznym widać zawyżone obroty. Warto w takim wypadku zainwestować w dania fiskalne kraków posiadające kopie elektroniczne wystawianych paragonów na karcie pamięci.