Filmy o gaszeniu pozarow

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy natomiast od innych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta i czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania a na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto także dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze odnosi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest przydatna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie owym znacznie aktywne, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i przejawia się pomocna, jednak zdecydowanie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie może być kojarzona na prawdziwych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się i w wnętrzach, w których że ona wykonać poparzenia otrzymujących się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się i z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.