Filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do podejmowania z koniecznością odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią więc normalne procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły spędzające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w kolekcji urządzenia oraz całe instalacje zrobione razem z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one przesadzane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia obecne na budowanie ich w każdym miejscu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak jeszcze w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia szybkiego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, wydaje go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to wyłącznie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania bądź nie, stworzone ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z rady na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest pasowanie strefy dużej w okolicy obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, każde jej stron i elementy są łączone w taki system, by one jedyne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.