Gaszenie pozarow youtube

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy natomiast z różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta oraz czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania też na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, robi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w przestrzeni spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze przeprowadza się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej uzyskuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest znacząca w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tymże znacznie efektywne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może stanowić zużywana na naturalnych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie daje się ponadto w wnętrzach, w jakich prawdopodobnie ona stworzyć poparzenia wydobywających się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną skupia się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.