Gaszenie pozaru lasu gra

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje ostatnie najpowszechniejszy także dużo popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najwyższe zastosowanie. W współzależności z posiadanego składu mogą stanowić zużywane do gaszenia prawie wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia swoje zamierzenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne pracowanie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Że być brana w wypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można obracać w jakimś miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych pomieszczeniach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W ogromniejszych mieszkaniach działanie pary objawia się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów konieczna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do drugich substancji, lecz również prawdy ich brania i dostarczania w rejon pożaru.