Kolposkopia interpretacja wynikow

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na obserwacji powierzchni szyjki macicy, dolnej partii jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, także w ubiegłym wieku kolposkopia była powszechnie niedoceniania i stosowana jako badanie trudne i delikatne, a dodatkowo nieobiektywne. Współcześnie zawsze można określić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których znaczenie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego rozwoju w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie trafnych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Kiedy już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop daje nie tylko bierną obserwację, ale także diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, lub przechodzimy do czynienia ze zmianą faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wykonać również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia przetwarzana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w współczesnych narzędziach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na precyzyjnych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu jasnymi oraz dużymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów że stać dodatkowo wyposażona w cele cyfrowe zezwalające na udokumentowanie przebiegu badania bądź spełnienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.