Kwota kasy fiskalnej

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a zarówno do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, jakie powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są choć w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w pamięć § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w myśli fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kursu i złożeniem zapłaty musi być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać zrobione z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała odtworzenia w wydarzeniu można wywnioskować, iż stawka za nabyte artykuły ma być dawana w euro, w okresie gdy wartość umowy będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.