Mielenie miesa szarpakiem

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najprawdziwsze ryzyko dla zdrowia funkcjonujących w takim miejscu osób.

Ze względu na pomysł na wygląd zdrowia pyły dzielimy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Ważnym stanowiskiem w miejscu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche i mokre.
Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to niepowtarzalny z najniższych odpylaczy o niskich kosztach budów. Zaletą tego podejścia jest mała skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są wykorzystywane w związaniu z różnymi odpylaczami. Bardzo szeroką skutecznością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Wykorzystywane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z wybranych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w obiektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania pragną być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje z gałęzi przemysłu oraz z określonego zagrożenia.