Obrobka plastyczna kucie matrycowe

Obecnie metalurgia jest rzeczą, która wynosi nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, lecz i angażuje się badaniem struktur w granicy makro. W niniejszym punktu zazwyczaj wykonywa się badania na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest dziedziną, która pojawiła się już kilkaset lat temu. A tylko zależnie od niedawna innego typie mikroskopy zaczęto przebywać w metalurgii. W teraźniejszych czasach są one niezbędne podczas pracy z tematami inżynierskimi. Obecnie we wspomnianej dziedzinie najbardziej popularne są mikroskopy metalograficzne, które zużywa się między innymi do poszukiwania zgładów metalowych czy same ich przełomów. Stanowi to technika obrazowania, którą wykonywa się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które kupią na uwagę struktury na okresie atomowym oraz mikroskopy świetlne, cechujące się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych narzędzi są niezmiernie istotne, gdyż dzięki temuż możemy wykryć nowego rodzaju mikropęknięcia w temacie bądź ich zaczęcie. Możliwe jest także obliczenie udziału fazowego, a też dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temuż możemy jeszcze określić ilość i sposób wtrąceń, a ponadto wiele różnych ważnych czynników, z problemu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału idą na prawdziwą obserwację struktury materiału, dzięki czemu w perspektywie możemy zapobiec wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych jest szalenie istotne, ponieważ dzięki temu możemy już znaleźć wady materiału. Zawsze o pamiętać, iż obsługa tego standardu sprzętu jest niebezpieczna. Z tego względu badania na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.