Odpylacz venturiego

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) występuje w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla przeciętnych oraz całych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przenoszone do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są wysokie w ciągu normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co pozwala, że duże frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zakończeniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest dumne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w czasie jego roli (on-line) jak również po jego wyłączeniu (off-line).