Odpylanie nestro

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, cieszących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w tokach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji a dla zdrowia człowieka (większość z nich dysponuje oddziaływanie toksyczne), stąd też dobre sposoby odpylania są istotny punkt w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także hamować ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym wnika do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w tryb oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną kwestią w układach odpylających stanowi ich szczelność - każda szczelina w zysku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Dodatkowym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe tworzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.