Plan finansowy dla firmy

Symfonia pomysł to pakiet, który pomaga panowanie w słabych oraz średnich firmach. Jest o pierwszy polski zintegrowany pakiet, jaki stał napisany zwłaszcza dla środowiska WindowsTM. Oprogramowanie to leczy w kierowaniu firmy w jej częstej roli w roli ewidencji i obsługi wydarzeń gospodarczych.

Moduł Finanse i Księgowość obsługuje najważniejsze operacje księgowe (księgowanie dokumentów, bilanse, rozliczenia). Moduł Analizy Finansowe uznaje zbyt zadanie wspomagać pracę działu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa. Aplikacja Środki Trwałe ułatwia w licznym stopniu prowadzenie ewidencji oraz inwentaryzacji środków trwałych, wartości prawych i delikatnych. Moduł Kadry tudzież Płace służy do zarządzania wynagrodzeniami i danymi ludzi. Dzięki nim wolno szybko obliczyć płace, prowadzić ewidencję czasu pracy itd. Poprawia on w zwróceniu się z US oraz ZUS. Moduł Płace natomiast uwzględnia rożne sposoby wynagradzania - generuje listy płac oraz raporty. Drukuje także potwierdzenia przelewów. Aplikacja Handel uczestniczy w sprawy sprzedaży oraz gospodarki magazynowej (ewidencja stanu magazynowego). Dzięki niemu istnieje możliwość wystawiania dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu itd. Jest jednoznaczna dla marek mających kilka oddziałów a w szerocy kompatybilna z drukarkami i kasami fiskalnymi. Moduł Faktura jest zjadany w zakresach handlowych oraz sprzedaży. Umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki). Współpracuje z drukarkami fiskalnymi. Moduł Mała Księgowość został zaś stworzony dla firm, które prowadzą księgowość uproszczoną. Poprawia on w ewidencjonowaniu i obsłudze rozliczeń z ZUS (współpracuje z planem Płatnik). Dzięki niemu wolno mówić rozrachunki z urzędami oraz pracownikami. W należytym stopniu ułatwia analizy dochodowości.