Podstawowe wartosci bezpieczenstwa narodowego

Urządzenia dedykowane do funkcji w strefie zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe wartości bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy produkt, oddany do wdrażania w dziedzinach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm połączonych z obecną radą, która stosuje szczegółowe wymagania jeżeli należy o jedne produkty. Natomiast warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą stanowić materiałem regulacji wewnętrznych funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą ale być sprzeczne z poradą, dodatkowo nie mogą podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i doświadczyć procedurę oceny współprac z zwykłym udziałem wybranej osoby notyfikowanej. Na wstępu XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano wysokiego znaczenia do używania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło czyli do wielu pożarów oraz eksplozji, których przyczyną były oleje palne i dostarczający się metan. Jako, że problem jest matką wynalazków, więc po wielu przypadkach zastosowano różne modele olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest samym spośród wielu potwierdzeń, że zużywanie się do dużych wartości, powiązanych z artykułami w okolicy zagrożenia początkiem jest głównym obowiązkiem każdego właścicielowi i pracownika. Wada tego obowiązku powoduje zarówno obrazy w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak stosuje jego nazwa, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian posiadającym na końca likwidację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Kojarzenie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest kluczową zasadą zachowania bycia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to zawsze ważnymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego ukończenia pracy, niedawanie się do norm etc. Wiązanie się do dyspozycji ATEX i norm z nią połączonych jest kluczowym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego i usług związanych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w ostatnim dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko przyjmuj się do użycia materiałów z dobrymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich wadzie!