Poliglota la paloma

Dziś jesteśmy do wprowadzenia kilka pojęć o jednym procesie tłumaczenia, co nie chodzi do najpopularniejszych, bo ciężko jest teoretyzować o czymś, co przez większy czas etapu jest instynktowne dodatkowo nie do kraju świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jakiegoś słowa, nie ma okazji zwołania specjalnej komisji, która ułatwi mu nabrać odpowiednie słowo, nie może doświadczyć tegoż w książce słusznych tłumaczeń, gdyż ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie gwoli niego znacznie dobre. Powiedzieć sobie konkretne zdania w istotach a indywidualnemu wybrać, które doskonale brzmi. Taka możliwość jest przecież jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje natomiast na zasadzie informacji oraz doświadczenia, jakie stanowi przechowywane przez kilkanaście lat. Występuje on również dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak proste sprawy, jak czytanie książek przed snem lub robienie wypracowań. Praca ze słowem pisanym organizowana przez całe życie istnieje mocno znacząca w prowadzeniu podatności na określenia i umiejętności w ich właściwym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, natomiast wtedy chce od własnych preferencji. Taki książkowy proces prezentuje się z trzech etapów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi dużo dobra poznać tekst, który sprawia do przetłumaczenia. W współczesnym mechanizmie podkreślamy trudne słowa, by odnaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz drugi.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten okres dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, który w drugich częściach tego stanu jest dopracowywany. Pierwsze poprawki które są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosce o to, by tekst docelowy posiadał wszystkie składniki tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i odpowiednio gdy tylko stanowi to możliwe.Trzeci i nowi okres to sprawdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Jednak każdy powinien dostosować ten proces do swoich pragnień, tak, aby dokonać najwłaściwszy efekt.