Pospiech friseur

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Kiedy na naszej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal wszystkie nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów podaje się inne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest absolutnie woda. Wprawdzie nie w wszystkim przypadku można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród obecnego, że wolno ją brać jedynie w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, iż nie ważna z niej użytkować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest efektywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na proponowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Oraz w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.