Przyczyny wybuchu l wojny swiatowej

Wybuch wypowiada się jako daleko szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na wielkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch jest znaczenie w odpowiednio określonych warunkach, i dobrze to, gdy stężenie surowca palnego wydobywa się w zupełnie określonym przedziale, który zwany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w możliwościom przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstania wybuchu potrzebne jest ciągle dobra energia, której inicjatorem potrafią stanowić takie składniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest niewielką energią zapłonu i tłumaczona jako bardzo delikatna energia kondensatora w terenie elektrycznym, którego wyładowanie może przynieść zapłon mieszaniny i rozprzestrzenianie się płomienia w możliwości warunkach badania. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do działalności w okolicach szczególnie zagrożonych eksplozją.

http://euro-fiskalne.pl/post/revo-posnet.html

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem, który powstaje z istniejących w poszczególnym terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak też iskry mechaniczne.

Paliwo musi mieć związek z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz przekłada się bo z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, oraz do wytworzenia chmury pyłowej konieczne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, oraz w przypadku pyłów jest uznawane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami że istnieć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale również ciała stałe.