Rozwoj przemyslu spozywczego w polsce

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, siłę i siłę procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które wymagają stać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry oraz tym samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów angażują się firmy, które łączą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który używany istnieje na przykład w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości robią się duże liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed podjęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają znaczenie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą zostać odseparowane z siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki brane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek trend w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek środków do elastycznych kontenerów, bądź również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, ponieważ może robić do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, natomiast w okolicy zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.