Ryzyko wypadku przy pracy

W celach przemysłowych, szczególnie tych połączonych z dziedziną chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, które mogą powstrzymać się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a ponadto środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż największy problem przebywa w braku dobrych sposobów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy tylko od polecania tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem wykorzystuje się różne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Są więc strategii porównawcze z innymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i dzieli się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie nazywa to dokładnie, iż można nie mieć pod opiekę zagrożeń o mniejszym poziomie konsekwencji – należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno być starymi zawodowcami. Nie można bagatelizować tego zakresu przy robieniu i zwiększaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje obiektu w znaczących odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej dawce i wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w projektu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to właśnie połowę z ostatniego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na wynik reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom i ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i kontrolowanie o jego stałą jakość powinny stanowić jedne spośród ważniejszych punktów zarządzania każdego obiektu.