Srodki gasnicze i sprzet

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Gdy na naszej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego produktu do poskramiania pożarów zaczyna się różne środki gaśnicze.

 

Najmodniejszym jest dokładnie woda. A nie w wszystkim przypadku można się nią służyć. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród ostatniego, że wolno ją używać jedynie w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, iż nie ważna z niej przyjmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę wiąże się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Także w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.