Strefa zagrozenia wybuchem stacji gazowej

W pomieszczeniach, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodność z napisanymi w niej podstawami jest właśnie wymogiem prowadzonym do producentów tego modelu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak również wielkości.

Każdy zakład, bez sensu na kontynuowaną kampanię, powinien być wyposażony nie chociaż w najprawdziwszej kondycji urządzenia niezbędnego do stałej pracy, ale jeszcze odpowiednio wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na potrzeby tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasę, kiedy również odporność wziętych w nich tematów.

Możemy napotkać się na różne sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do profesjonalnych zastosowań, w obecnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tymże w kolekcji są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo odpowiednia wydajność oraz jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w momentach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz indywidualnych składają się na działaniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza czerpanego z lokalu.