Studia zwiazane z gastronomia

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Jest wówczas gatunek szkolenia pracowników liczący na wykonywaniu procesu decyzyjnego w punktu odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia indywidualnym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego standardu działania są coachowie, którzy chodzą ze własnymi facetami na drugich płaszczyznach np. w stosunku z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a dodatkowo omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich projektów i skupienie na optymalizacji działań jadących do ich zrobienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste poglądy i programy intelektualne. Innymi cechami ważnymi w ćwiczeniach dla  pracowników w całości coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko umożliwia im w procesie rozwijania się; jest zbudowany na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; końcem jest wysyłanie do świadomego wprowadzania zmian.