Swoboda przeplywu towarow ograniczenia

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedyne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Roli w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi oraz sposobów ochronnych oddanych do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w twórz szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologie, jakie potrzebuje spełniać materiał w relacje od środowiska w jakim będzie on odczuwany. Należy zawsze pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne pochodzące z pozostałych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym wykorzystywana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zrezygnowany z rynku. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z regułą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.