System bezpieczenstwa obywateli

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla służącego ją przepadaj robiącego przy niej mieszkańca. Z tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i linii technologicznych, producenci maszynek i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rzecz jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny rzeczy w zakresie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna stanowić zaopatrzona w co chwila jedno narzędzie do zatrzymywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie był pomysłu na czas zachowania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża aktywność i siła na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w widocznym i otwartym miejscu (w powierzchniach włazów czyli w drzwiach), być zaznaczony w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zaatakować w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny uważa na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej bycie jest złe.