Technologia gastronomiczna jaja sprawdzian

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego wyjścia jest faktem, którego podstawowym celem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w obrębie systemów ochronnych i urządzeń, które przyjmowane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a też sposoby wykazywania zgodzie z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną kwestię w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, jeżeli materiał jest spokojny z podstawą to domniemywa się jego współpraca z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych łączonych w okolicach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zaleceniami producent musi mieć o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne powinny istnieć naprawdę skonstruowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być realizowane ze znajomością wiedzy technicznej. I ilości i podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Między nimi a treścią nie mogą trwać żadne reakcje, które mogłyby wywołać potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą spowodować uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w końcu ich realizowania nie powstaną zbyt wielkie temperatury oraz promieniowanie. Nie mogą wykonywać zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą prowadzić sytuacji niebezpiecznych.