Tlumaczenie nazw lekow

Rejestracja wyrobu medycznego, jak i tworzenie nowych leków na rynek polski, to pracochłonny proces, który często wymaga udziału specjalistów z pozostałych dziedzin. Jak czytamy w Tytule Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych, osoba będąca producentem i autoryzowanym przedstawicielem danego towaru ma obowiązek zgłosić produkt do Naczelnika Urzędu na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem leku do zakupu. Dodatkowo, należy zapewnić wystarczającą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można znaleźć między innymi na części www.urpl.gov.pl, oraz do jakich należą między innymi:

dowód uiszczenia stawki za zgłoszenie,
dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i instrukcji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w sytuacji wejścia na zbyt polski zagranicznego leku koniecznym jest wprowadzenie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność produktu do użytku, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek lub te artykułów na opakowaniu. Jak ważna się domyślić, tłumaczenie musi stać utworzone w technologia profesjonalny a przy zachowaniu terminologii medycznej, a jego przygotowanie zazwyczaj dane będzie skutecznemu lekarzowi medycznemu z naukami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w pomocach z specjalistą medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest wydana na części Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Materiałów Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona nauczeniem się z informacjami przedstawionymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki czemu będziemy traktowali pewność, iż nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat zawarty na zbyt.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest zauważany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i zawsze przeprowadzany w oparciu o przedstawiony dokument, jego muszę i stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, najlepiej jest skontaktować się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena istnieje w części przypadków dokonywana bezpłatnie.