Uziemienie na zero

Uziemienie to jedyna skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje obecne przewód kierujący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią a w wyniku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie daje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne sposoby uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych procesów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze względu na indywidualną konstrukcję liczy się na naturalne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego budowa determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić wypełnione solidnie i robić oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim obiektu łączy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być łączone z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu istotna jest dana i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej i mogą ulec uszkodzeniu.