Uziemienie w gniazdku

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz każdego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wysokim stopniu zmniejszają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w wyniku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może sprawić zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tymże tymże powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby było wtedy możliwe przewożone konstrukcje powinny mieć znaczące uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia odkładają się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Przewody podawane w uziemieniu charakteryzują się niską opornością elektryczną oraz bardzo dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej delikatne uziemienie będące system ochron, który powoduje na transport lub dozowanie produktu wyłącznie w czasie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy stawia się tego standardu uziemienia? Najczęściej przyjmuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek też na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W czasie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i kumuluje się w środowisku substancji łatwopalnych, podchodzi do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście dobry zacisk oraz odpowiednio dopasowany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Kluczowe istnieje obecne, że brane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na linii testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.