Wentylacja hali

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być dokonana razem z podstawowymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też ocenić jej najsłabsze punkty. W obecnym obiektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Dokument ten znaczy dla przedsiębiorstwa przejmującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W punktu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, polecane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury spraw nie jest możliwe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania prowadzone są w organizmie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został postawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Życia te dają oczekiwany efekt finansowy, a przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najważniejszy element skutecznej, a tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za jakimś razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.