Wybuch bomby atomowej

Wybuch wypowiada się jako daleko szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na gwałtownym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w atmosferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch ma stanowisko w ściśle określonych warunkach, i konkretnie to, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w dokładnie określonym przedziale, który określany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w określonym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do stworzenia wybuchu potrzebne jest stale dobra energia, której inicjatorem potrafią żyć takie składniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie szerokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest słabą energią zapłonu i określana jako znacznie niska energia kondensatora w obszarze elektrycznym, którego wyładowanie może wywołać zapłon mieszaniny i rozprzestrzenianie się płomienia w określonych warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do roboty w powierzchniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który zezwala na ocenę zagrożenia wybuchem, który powstaje od przebywających w określonym terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak też iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie brać związek z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz wiąże się bo z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej wskazane jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, zaś w wypadku pyłów jest postrzegane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami że stanowić zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede każdym wszelkie ciecze, gazy, ale same ciała stałe.