Wymagania bezpieczenstwa dla maszyn

ATEX – stanowi ostatnie dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do podawania w okolicach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w ilościach skojarzonych z tą informacją. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą natomiast być sprzeczne z zasadą, także nie są prawa podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę czy jest przydatny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych terenach UE posiadały wielkie utrudnienia w bliskim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń wykorzystywanych do lekturze w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w jakich potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w działanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Pozycji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w działanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.