Zarzadzanie sieciami informatycznymi

Zintegrowany system sprzedaży detalicznej został zaprojektowany, chorując na nauki organizacje zarządzające ogromnymi sieciami sprzedaży. Prawe i skuteczne zarządzanie sieciami sprzedaży to znaczne wyzwanie. Mienie spośród takiego sposobu umożliwia kadrze menedżerskiej wstęp do indywidualnych analiz i reklamy zarządczych.

Zwykłym pracownikom program dostarczać ma dobre narzędzie, pozwalające na efektywną pozycję na wszelkich stanowiskach. Poprzez system sprzedaży mamy możliwość całościowo wdrożyć najnowocześniejsze rozwiązania na jakiekolwiek etapy w przedsiębiorstwie. Czerpiąc z zespołu mamy swoboda w styl różnorodny usprawnić zarządzanie organizacji, zaczynając z sprzedaży detalicznej, poprzez dystrybucję, logistykę i rachunkowość, kończąc na zarządzaniu. Poprzez szereg szerokich możliwości program zbiera się w jakiegokolwiek rodzaju sieciach sprzedaży, układających się z kilkunastu, po kilkuset sklepów. Doskonale zbiera się jeszcze w krótkich sieciach sprzedaży. Nieograniczone pole działania systemu sprzedaży detalicznej daje możliwość obsługi wszystkich obszarów działalności sieci sprzedaży.

W jego skład wchodzą następujące elementy:

duży i wielobranżowy system sprzedaży detalicznej, moduł Manager, którego działaniem jest prowadzenie, program centralnego zarządzania magazynami i dystrybucją, gwarantuje on też za jak najwyższe wykorzystanie warunków panowania kampanii gospodarczej.

Program ma i specjalistyczny, zintegrowany system finansowo-księgowy i personalno-płacowy, który za znaczenie jest zapewnić kompleksową obsługę całych procesów zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.

System sprzedaży detalicznej jest jeszcze wiele wsparć dla klientów. Umożliwia wiele funkcji, które ułatwią dokonanie zakupu. Wymienić można szereg zalet m.in. multimedialne stanowiska samoobsługowe dla użytkowników, które przez zeskanowanie kodów kreskowych umożliwiają dokonanie szybkiej płatności za produkty.